25 En het ganse volk kwam in een woud; en daar was honig op het veld.