14 En David gedroeg zich voorzichtiglijk op al zijn wegen; en de HEERE was met hem.