12 En Saul vreesde voor David, want de HEERE was met hem, en Hij was van Saul geweken.