29 Toen vreesde zich Saul nog meer voor David; en Saul was David een vijand al zijn dagen.