28 En Saul zag en merkte, dat de HEERE met David was; en Michal, de dochter van Saul, had hem lief.