1 De Filistijnen nu namen de ark Gods, en zij brachten ze van Eben-Haezer tot Asdod.