21 Dewelke sommigen voorgevende, zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen.