2 Timotheüs 1:1

1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, naar de belofte des levens, dat in Christus Jezus is,
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice