1 Timotheüs 6:20

20 O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel-roepen, en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap;
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice