Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

2 Kronieken 33:12 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
12 En als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht des HEEREN, zijns Gods, ernstelijk aan, en vernederde zich zeer voor het aangezicht van den God zijner vaderen,
Link Options
More Options
[X]