11 Toen vatte David zijn klederen en scheurde ze; desgelijks ook al de mannen, die met hem waren.