14 De HEERE donderde van den hemel, en de Allerhoogste gaf Zijn stem.