19 Alzo ging David op naar het woord van Gad, gelijk als de HEERE geboden had.