3 En er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verscheiden.