Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Exodus 33:11 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
11 En de HEERE sprak tot Mozes aangezicht tot aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt; daarna keerde hij weder tot het leger; doch zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, de jongeling, week niet uit het midden der tent.
Link Options
More Options
[X]