11 Ik zal ook in Moab gerichten oefenen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.