21 Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Sidon, en profeteer tegen haar,