2 Voor aan de lengte van de honderd ellen naar de deur van het noorden; en de breedte was vijftig ellen.