27 En aan de landpale van Zebulon, van den oosterhoek tot den westerhoek toe, Gad een.