26 En aan de landpale van Issaschar, van den oosterhoek tot aan den westerhoek toe, Zebulon een.