3 Gij zult ook weinige in getal daarvan nemen, en in uw slippen binden.