Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Genesis 32:13 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
13 En hij vernachtte aldaar dienzelfden nacht; en hij nam van hetgeen, dat hem in zijn hand kwam, een geschenk voor Ezau zijn broeder;
Link Options
More Options
[X]