Best Known Translations
Other Translations

Genesis 32:13 SVV

13 En hij vernachtte aldaar dienzelfden nacht; en hij nam van hetgeen, dat hem in zijn hand kwam, een geschenk voor Ezau zijn broeder;

Study tools for Genesis 32:13