14 Tweehonderd geiten en twintig bokken, tweehonderd ooien en twintig rammen;