12 Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk verandering der wet.