14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.