63 Het vuur verteerde hun jongelingen, en hun jonge dochters werden niet geprezen.