64 Hun priesters vielen door het zwaard, en hun weduwen weenden niet.