62 En Hij leverde Zijn volk over ten zwaarde, en werd verbolgen tegen Zijn erfenis.