65 Toen ontwaakte de Heere, als een slapende, als een held, die juicht van den wijn.