6 Ruò diǎnhuǒ fùnshāo jīngjí , yǐzhì jiàng biérén duījī de hé kún , zhàn zhe de hé jià , huò shì tián yuán , dōu shāo jìn le , nà diǎnhuǒ de bìyào péi huán .