13 Zaì tāmen miànqián duì Yǐfúlún shuō , nǐ ruò yīngyún , qǐng tīng wǒde huà . wǒ yào bǎ tián jià gĕi nǐ , qiú nǐ shōu xià , wǒ jiù zaì nàli máizàng wǒde sǐ rén .