Chuàngshìjì 23:11

11 Bú rán , wǒ zhǔ qǐng tīng . wǒ sòng gĕi nǐ zhè kuaì tián , lián tiánjiān de dòng yĕ sòng gĕi nǐ , zaì wǒ tóng zú de rén miànqián dōu gĕi nǐ , kĕyǐ máizàng nǐde sǐ rén .