27 Yóudà wáng yuē Yǎjīn beìlǔ hòu sān shí qī nián , Bābǐlún wáng Yǐwèi mǐ luó dá yuán nián shí èr yuè èr shí qī rì , shǐ Yóudà wáng yuē Yǎjīn tái tóu , tí tā chū jiān .