9 Zaì qī rì de dì yī rì qīngzǎo , Yēsū fùhuó le , jiù xiān xiàng Mǒdàlā de Mǎlìyà xiǎnxiàn . Yēsū cóng tā shēnshang céng gǎn chū qī ge guǐ .