21 Sǎoluó shuō , wǒ bú shì Yǐsèliè zhīpaì zhōng zhì xiǎo de Biànyǎmǐn rén ma . wǒ jiā bú shì Biànyǎmǐn zhīpaì zhōng zhì xiǎo de jiā ma . nǐ wèihé duì wǒ shuō zhèyàng de huà ne .