6 Nǐ ruò lù shàng yùjiàn niǎo wō , huò zaì shù shàng huò zaì dì shàng , lǐtou yǒu chú huò yǒu dàn , mǔ niǎo fú zaì chú shàng huò zaì dàn shàng , nǐ bùkĕ lián mǔ daì chú yībìng qǔ qù .