7 Wéi Yóudà zhùfú shuō , qiú Yēhéhuá fǔ tīng Yóudà de shēngyīn , yǐndǎo tā guīyú bĕn zú . tā céng yòng shǒu wéi zìjǐ zhēng zhàn , nǐ bì bāngzhu tā gōngjī dírén .