21 Nǐ jiù gàosu nǐde érzi shuō , wǒmen zaì Āijí zuò guō fǎlǎo de núpú . Yēhéhuá yòng dà néng de shǒu jiāng wǒmen cóng Āijí lǐng chūlai ,