17 Dĕng wǒ lái lǐng nǐmen dào yī ge dìfang , yǔ nǐmen bĕn dì yíyàng , jiù shì yǒu wǔgǔ hé xīn jiǔ zhī dì , yǒu liángshi hé pútaóyuán zhī dì .