24 Zhòngrén jiù yòng huǒ jiāng chéng hé qízhōng suǒyǒude fùnshāo le . wéiyǒu jīnzi , yínzi , hé tóng tiĕ de qìmǐn dōu fàng zaì Yēhéhuá diàn de kù zhōng .