YuēShūyàjì 6:23

23 Dàng tànzǐ de liǎng gè shàonián rén jiù jìn qù , jiāng Lǎhé yǔ tāde fùmǔ , dìxiōng , hé tā suǒyǒude , bìng tā yīqiè de qīn juàn , dōu daì chūlai , ānzhì zaì Yǐsèliè de yíng waì .