22 En zij zeide: De eer is gevankelijk weggevoerd uit Israel, want de ark Gods is genomen.