15 Want de HEERE had het voor Samuels oor geopenbaard, een dag eer Saul kwam, zeggende: