1 Samuël 9:15

15 Want de HEERE had het voor Samuels oor geopenbaard, een dag eer Saul kwam, zeggende:
Do Not Sell My Info (CA only)