24 En Adoram was over de schatting; en Josafat, de zoon van Ahilud, was kanselier;