33 En de koning maakte een klage over Abner, en zeide: Is dan Abner gestorven, als een dwaas sterft?