21 En zij lieten hun afgoden aldaar; en David en zijn mannen namen ze op.