22 Daarna togen de Filistijnen weder op; en zij verspreidden zich in het dal Refaim.