Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Exodus 33:12 (Statenvertaling (Dutch))

View In My Bible
12 En Mozes zeide tot den HEERE: Zie, Gij zegt tot mij: Voer dit volk op! maar Gij laat mij niet weten, wien Gij met mij zult zenden; daar Gij gezegd hebt: Ik ken u bij name! en ook: Gij hebt genade gevonden in Mijn ogen!
Link Options
More Options
[X]