14 Hij dan zeide: Zou Mijn aangezicht moeten medegaan, om u gerust te stellen?